Meny

Studeranderådet

Studeranderådet finns till för dig! Engagera dig gärna!
På skolan finns det ett studeranderåd med representanter från alla klasser på den allmänna kursen. Om det är något du vill förändra eller påverka på skolan är det bra att göra det genom studeranderådet.
På mentorstiden diskuterar klassen idéer och förslag som klassens representanterna tar upp på studeranderådet.

Studeranderådet utser även skyddsombud samt representanter till skolans styrelse och lärarnas kursråd.

Sveriges förenade studentkårer (SFS-vux) är en nationell organisation som stöttar och hjälper studerande råd inom vuxenutbildningen.

Skolans styrelse
Styrelsen är skolans högst beslutande organ. I styrelsen sitter representanter från skolans två huvudmän, ABF och stiftelsen Birkagården. Styrelsen fattar de övergripande besluten angående skolans budget och verksamhet. Det är även styrelsen som beslutar om en deltagare ska avskiljas från sina studier. Mer om detta finns att läsa i policy som avskiljande. Du som deltagare är välkommen att ta upp frågor med styrelsen, i första hand ska detta ske genom studeranderepresentanten.

Skolrådet
En gång/läsår är det skolråd. På skolrådet går man igenom skolans ekonomi och verksamhet. Studeranderådet utser en elevrepresentant till skolrådet.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se

SOCIALA MEDIER

INSTAGRAM