Meny

Sjukanmälan

När du är sjuk är det viktigt att du anmäler det till skolan. Om du inte sjukanmäler dig kan det påverka ditt CSN-bidrag och din möjlighet att fortsätta på skolan. Om du är frånvarande under flera dagar i rad måste du hålla kontakt med din mentor och/eller studievägledare. Du kan även behöva kontakta dina ämneslärare. Du når oss lättast genom mejl.

Om du är frånvarande under en längre period, utan att vara sjukanmäld, kommer du att skrivas ut från skolan.

Du som är över 20 år och har studiemedel från CSN ska även anmäla sjukdom till Försäkringskassan. Om du är hemma med vård av sjuk barn ska du anmäla det till CSN.

Schoolsoft
På Schoolsoft kan alla deltagare på skolan logga in och sjukanmäla sig. Programmet hjälper dig även att hålla kolla på din frånvaro.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se

SOCIALA MEDIER

INSTAGRAM