Meny

Bra att veta

Här kan du som studerar på skolan få reda på allt som är bra att veta om skolan vare sig det handlar om skolans lokaler, gemensamma aktiviteter eller hur du kan få stöd i din studiesituation.

Datorer
På skolan finns det en datasal med datorer som är tillgängliga klockan 8-16. För att kunna logga in på datorn behöver du en egen inloggning. Du får dina inloggningsuppgifter under den första veckan på skolan. HAr du frågor om ditt lösenord eller din loggning ska du prata med Ann Brolin.

Skrivare och kopiator
Du får gärna använda kopiatorn, som även är en skrivare, i datasalen. Antalet kopior du kan skriva ut är begränsat för att spara på miljön och pengar. Du kan se på ditt konto hur många kopior du har kvar att skriva ut. Om dina kopior tar slut kan du köpa extra.

Schoolsoft

Vi har bytt system till Schoolsoft från detta läsår. På din egen sida där kan du sjukanmäla dig, se närvaro och kommunicera med lärare och andra deltagare. Här kommer det också att finnas lektioner mm.

Bärbara datorer och smartphones
I vissa situationer kan det vara värdefullt för ditt skolarbete att använda en egen smartphone eller bärbar dator. Om du ska använda dem under lektionstid måste du höra med din lärare om det är ok. Det finns gratis trådlöst Internet i ABF-huset.

Telefon
Mobiltelefoner kan användas under raster. Om du väntar ett viktigt samtal under lektionstid måste du komma överens med din lärare. Skolans kan bara låna ut telefon i undantagsfall.

Försäkring
Skolan har en kollektiv olycksfallsförsäkring. Vill du veta vad den innebär ska du kontakta någon av kursföreståndarna. Skolan har inga försäkringar som täcker privat egendom.

Temadagar och temavecka
Läsåret innefattar ca 5 temadagar och en temavecka då ordinarie undervisning utgår till förmån för studiebesök och andra arrangemang. Under sådana dagar kan man inte räkna med att börja/sluta enligt ordinarie schema men vi försöker hålla skoldagarna mellan 8.30 och 16. Temadagarna har samma närvarokrav som vanliga skoldagar och ditt deltagande bedöms och vägs in i ditt studieomdöme.

Kultur
Under läsåret kommer vi att göra ett antal teater- bio och museibesök. Har du några särskilda önskemål så ta gärna upp det under mentorstimmen. Vi kommer även få se dokumentärfilmkursens dokumentärer och lyssna på musiklinjernas konserter.

Gemensamt fika
Tre gånger/termin har vi gemensamt fika. En klass åt gången (se kalendarium) ansvarar för att fixa fika samt ställa i ordning och städa undan. Du som bakar något hemma ska ta med dig kvitto på ingredienserna till rektor så får du tillbaka pengarna.

Mentorer och mentorstid
Alla klasser har en eller två mentorer som de träffar en gång i veckan på mentorstiden. Om det uppstår något problem i t.ex. klassen eller med dina studier ska du i första hand vända dig till din mentor. Under mentorstiden får du även tid att reflektera kring hur det går med dina studier, du får information och du kan ta upp sådant som du vill diskutera med övriga klassen.

Extra stöd
På Birkagårdens folkhögskola står deltagarens utveckling i centrum för hela verksamheten. Alla deltagare som själva upplever ett behov av stöd i sina studier är välkomna till den stödverksamhet som finns.

Speciallärare
På skolan arbetar speciallärare Johanna Wennerstrand. Johanna erbjuder utredning och stöd samt lånar ut stödutrustning. Du kan boka ett enskilt möte med Johanna genom att skicka ett mejl till: johanna.wennerstrand@folkbildning.se.

Lärstudio och tekniska hjälpmedel
På skolan finns en lärstudio där du som behöver lugn och ro kan sitta och arbeta. Efter samtal med specialläraren kan du även få låna tekniska hjälpmedel i form av Daisyspelare och ljudböcker. På samtliga av skolans datorer finns programmen Stavarex, Spellright samt ordsyntes tillgängliga.

Studievägledning
Till skolans studievägledare är du alltid välkommen om du vill diskutera vidare studier och jobbmöjligheter, men även om du vill ha stöd och hjälp med dina studier på Birkagården.

Foajén
I foajén ska det vara lugnt och möjligt för de som vill sitta och läsa eller prata att göra det. Du får inte spela musik i foajén. På den stora anslagstavlan sitter det ofta anslag med information så håll ett öga på den. Sätta gärna upp egna meddelanden men skriv namn och klass på dem så att vi vet att det är någon i skolan som har satt upp dem.

Skåp
Ta med dig ett hänglås och ta ett ledigt skåp. Förvara inte värdesaker i skåpet. Skolan kan inte ansvara för saker som du har i ditt skåp. Om du ser att någon som inte går på skolan använder ett skåp så säg till någon av oss som jobbar.

Ytterkläder och värdesaker
ABF-huset är öppet för allmänheten och tyvärr kommer det ibland in personer som inte är i huset med ärliga avsikter. Håll koll på dina värdesaker och ytterkläder. Skolan kan tyvärr inte ansvara för dina saker.

Grupprum
Bortom studievägledarens rum finns två grupprum. I det första rummet får ni gärna sitta och arbeta när det är ledigt. I det inre rummet finns en soffa och mikrovågsugnar. I soffrummet får man gärna spela musik om man inte stör någon i de närliggande rummen. Tycker du att det saknas något i rummet så ta upp det i studeranderådet eller på en mentorstid.

Spel
Studeranderådet har köpt in ett antal spel som finns att låna.

Köket
I köket finns det kylskåp, mikrovågsugnar och diskmaskin. Vi rekommenderar dig att ta med bestick och glas/mugg och förvara i ditt skåp. I secondhandbutiken på andra sidan kyrkogården kan du köpa bestick för några kronor. Köket är endast till för er som går på skolan och därför har vi ett kodlås på dörren. Om du ser någon i köket som du inte tror gå på skolan så berätta gärna för honom/henne att köket är endast är till för folkhögskolans deltagare.

Städschema
Varje klass är städansvarig några veckor/läsår. Klassen ska då se till att de gemensamma utrymmena som köket, foajén och elevrummet ser ok ut.

Brandlarm
Det finns två sorters larm i huset. Ett stöldlarm som tjuter och som betyder att någon har brytit sig in i någon av ABF-husets lokaler. Brandlarmet är en talande röst som informerar om branden. Alla ska lämna huset när larmet går på vårt våningsplan. Använd trapporna, det är inte tillåtet att använda hissen! Dörrarna mot trapphuset är så kallade branddörrar och ska alltid vara stängda. Om trapphuset är rökfyllt ska vi använda nödutgången/det andra trapphuset. Dörren till det är snett framför rektors dörr.

Samlingsplats för alla som går på skolan är Adolf Fredriks kyrkogård. Det är viktigt att alla samlas, för att vi ska veta om någon är kvar i huset eller inte. Beroende på situation kommer vidare meddelanden från skolledningen. Alla larm ska betraktas som allvarliga. Vilket brandlarm som är ”äkta” respektive ”falskt” kan vi bara avgöra i efterhand.

Certifierad rättssäker skola
Birkagårdens folkhögskola är certifierad som en rättsäker skola. Det innebär bland annat att vi har våra regler nerskrivna i policydokument. Du kan ta del av dessa dokument i First Class.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se

SOCIALA MEDIER

INSTAGRAM