Schema

Du som funderar på att söka till skolan kan få en bild av hur en vanlig vecka hos oss ser ut genom att titta på våra scheman.

OBS! De scheman som publiceras nu är för vårterminen 2019 och är preliminära. Mindre ändringar kan komma.

Skoldagarna börjar tidigast klockan 9.00 och slutar senast klockan 16.20. Lektionerna är 40 minuter långa med tio minuters rast emellan. Vi har samma schema under hela läsåret. Våra deltagare brukar uppskatta att de kommer in i en tydlig rutin. Några gånger i veckan bryts schemat av att vi t.ex. går på teater, gör ett studiebesök, har en temadag eller en gemensam fikastund.

Varje klass har ett eget schema. Vi strävar efter att klassen ska studera tillsammans så mycket som möjligt men i t.ex. matematik delas grupperna in efter förkunskaper och olika alla deltagare väljer olika fördjupningar och tillval.

I början av terminen gör vi en studieplan för var och en. Grunden är att alla studerar på heltid. Om det inte fungerar kan det vara möjligt att gå ner på deltids studier i samråd med studievägledare.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se