Schema

Du som funderar på att söka till skolan kan få en bild av hur en vanlig vecka hos oss ser ut genom att titta på våra scheman.

Skoldagarna börjar tidigast klockan 9.00 och slutar senast klockan 16.20. Lektionerna är 40 minuter långa med tio minuters rast emellan. Vi har samma schema under hela läsåret. Våra deltagare brukar uppskatta att de kommer in i en tydlig rutin. Några gånger i veckan bryts schemat av att vi t.ex. går på teater, gör ett studiebesök, har en temadag eller en gemensam fikastund.

Varje klass har ett eget schema. Vi strävar efter att klassen ska studera tillsammans så mycket som möjligt men i t.ex. matematik delas grupperna in efter förkunskaper. I vissa fall gör vi individuella lösningar gällande studieinnehåll men grunden är att alla i klassen följer samma schema.

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se

SOCIALA MEDIER

INSTAGRAM