Mer om hur vi arbetar

Mitt i stan!
Vi har ett fantastiskt läge, mitt i stan, med närhet till hela Stockholms rika kulturliv vilket vi ofta använder oss av. Vi behöver inte ens lämna ABF-huset för ratt kunna ta del av debatter och seminarier om de allra mest aktuella samhällsfrågorna.

Mer än bara enskilda ämnen 
Vi har ett fokus på deltagande som ger en utveckling av ämnesöverskridande förmågor som byggs på i undervisningen, under lektionstid, på temadagar och i alla möten och gemensamma upplevelser. Hela tiden fokuserar vi på allmänbildning, språkutveckling, källkritisk förmåga, egen personlig utveckling och samarbete.

Struktur och rutiner
Du studerar i samma klass och med samma schema under hela läsåret. Varje pass är 40 minuter långt med tio minuters rast emellan. Många deltagare berättar att de tycker om upplägget eftersom de kommer in i en rutin i hur veckan ser ut. Ibland bryts det vanliga schemat för att ge plats år temadagar, studiebesök, ämnesövergripande projekt och sociala aktiviteter.

Vi arbetar med varierande undervisningsmetoder och varvar enskilda arbeten, projektarbeten, grupparbeten, filmvisning, studiebesök och föreläsningar. Vi har muntliga redovisningar, prov och inlämningsuppgifter. En stor del av undervisningen bygger på diskussioner och delaktighet. Arbetssättet bygger på att vi alla har med oss värdefulla kunskaper och erfarenheter. Det är 15-20 deltagare i varje klass och undervisningen sker i sammanhållna grupper. Detta leder till att det ofta blir en stark gemenskap mellan deltagarna och lärarna får en helhetssyn på varje enskild deltagare och dess kunskapsutveckling.

Närvarokrav
En stor del av dina studier sker under skoltid genom att du deltar aktivt i undervisningen. Vi har krav på hög närvaro. Om din frånvaro är för hög kommer dina studier inte godkännas och du kommer behöva sluta på skolan.

Kultur och gemenskap
Vårt läge, mitt i Stockholm, gör att vi har nära till massor av kultur och historiska platser. Då vi tycker att kultur är en viktig del av folkbildningen är detta något vi utnyttjar ofta. Varje år besöker vi teatrar, konstutställningar och museer. Vi lägger stor vikt vid den sociala sammanhållningen och arbetar för att alla deltagare ska känna sig trygga i sin klass och på skolan. Detta tankesätt finns med varje dag på skolan och vi gör även särskilda sociala aktiviteter som utflykter, gemensamt fika och avslutningsfester.

Studieresor
De senaste åren har vi varit i Berlin och Bryssel. Vi har även besökt vår skola i Bosnien Hercegovina.

Hållbar utveckling
Vi vill, genom kunskap och handling, bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.  Vår kurs har ”De globala målen för hållbarhet” som övergripande mål. Vi vill sprida kunskap och inspirera. Vi vill vara ett  positivt exempel och skolan har en tydlig miljöpolicy. Policyn innebär bland annat att de måltider som skolan bekostar, t.ex. avslutningsluncher ska vara vegetariska och att vi ska minimera vår användning av engångsartiklar.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se