lärare birkagårdens folkhögskola

Vår omvärld

En utbildning som gör dig riktigt väl förberedd för högskolestudier

Syftet med kursen är att du ska bli riktigt väl förberedd för att studera vidare på högskola eller universitet. Du tränar din läs- och skrivförmåga i både svenska och engelska, skriver uppsats, utvecklar ditt kritiska tänkande, din analysförmåga och din studieteknik. Vi studerar vår omvärld genom fördjupningsarbeten om t.ex. hållbar utveckling, medieanalys och EU-kunskap. Vi planerar för en studieresa till Europaparlamentet. Tidigare år har vi fått stipendium för att resa till Bryssel. Du analyserar och funderar kring hur organisationer är uppbyggda och styrs i ämnet organisation och ledarskap. Studievägledning, träning inför högskoleprovet och besök på högskolor erbjuds.

Utbildningen är ettårig och vänder sig till dig som har studerat minst två år på gymnasienivå och har behörighet i de flesta gymnasiegemensamma ämnena. Utbildningen är också ett bra alternativ för dig som kanske inte studerat på länge eller som gått ett yrkesprogram tidigare och som nu vill bli väl förberedd inför högskolestudier. Utöver grundläggande behörighet kan du får särskild behörighet i matematik och naturkunskap.

 

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se

SOCIALA MEDIER

INSTAGRAM