ansökan birkagårdens folkhögskola

Psykologi och samhället

En bred utbildning som ger dig god grund för vidare studier och ökad kunskap om människan och samhället. 

Genom att studera psykologi och sociologi ökar du dina kunskaper om hur vi människor fungerar och hur vi påverkas av det samhälle vi lever i. Du får diskutera begrepp som arv och miljö, roller, normer och klass. Vi funderar kring frågor som t.ex. hur vår personlighet utvecklas och varför vi beter oss på olika sätt i olika grupper.

Vi har ett projektarbete kring De globala målen. Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen.

Förhoppning är att vårt arbete ska leda fram till en studieresa till vår partnerskola i Bosnien Hercegovina. Resan kommer till stor del vara finansierad av stipendier. Det är inte obilgatoriskt att följa med på resan.

Utöver inriktningsämnen studerar du de allmänna ämnena som svenska, engelska, matematik, historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap. Inriktningen Psykologi och samhället finns på nivå ett och två. Du som ska studera ett tredje år väljer någon av våra högskolaförberedande inriktnignar.

 

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se

SOCIALA MEDIER

INSTAGRAM