Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
deltagare berättar birkagårdens folkhögskola

Psykologi och samhället

En bred utbildning som ger dig god grund för vidare studier och ökad kunskap om människan och samhället. 

Genom grundläggande studier i psykologi, sociologi och rättskunskap ökar du dina kunskaper om hur vi människor fungerar och hur vi påverkas av det samhälle vi lever i. Du får diskutera begrepp som ”arv och miljö”, roller, normer och klass. Vi funderar kring frågor som t.ex. hur vår personlighet utvecklas och varför vi beter oss på olika sätt i olika grupper. Du lär dig även vad som t.ex. gäller när du gifter dig, tar ett lån eller vill köpa en bostadsrätt.

Utöver ekonomi och juridik studerar du de allmänna ämnena som svenska, engelska, matematik, historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap. Efter avslutad kurs kan du vara behörig till yrkeshögskolan (utöver ämnesbehörighet behöver du tre studieår). Om du vill bli behörig till högskolan avslutar du med att läsa någon av våra högskoleförberedande kurser.

Inom ämnet historia planerar vi för en studieresa till Berlin.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se