Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola

Konst

En högskoleförberedande kurs där du både får med dig teoretiska ämnen för gymnasiekompetens samt får en unik chans att utforska din kreativitet och konstnärliga uttryck. De allmänna ämnen du studerar är svenska, engelska, historia, naturkunskap och matematik.  Den konstnärliga inriktningen innebär att du får pröva på olika tekniker utan krav på förkunskaper och utan prestationskrav. Birkagårdens Folkhögskola erbjuder en positiv skolmiljö, mitt i stan där många fortsätter att studera vidare på högskolor och universitet efter avslutad kurs.

Kursens målsättning är att ge möjlighet till:

▪ Behörighet för högskolestudier i en positiv skolmiljö
▪ Uttrycka din kreativitet och ha kul
▪ Möjlighet att göra arbetsprov
▪ Lust att söka kunskap
▪ Ökad social kompetens och problemlösningsförmåga
▪ Stärkt självförtroende och självkänsla
▪ Stärkt motivation att plugga vidare

Kursinnehåll

Allmänna ämnen
Genom högskoleförberedande svenska och engelska får du en god språklig grund för att studera vidare. Du lär dig att skriva akademiskt och utökar ditt ordförråd. Du tränar din förmåga att läsa olika typer av facktexter. Du kommer även läsa ett samhällsvetenskapligt och historiskt block i vilket du får tillfälle att t.ex. diskutera och träna ditt krisitska tänkande.

Konst och bildanalys
Vi arbetar med varieade tekniker så som teckning, måleri och keramik. Varje moment har ett gemensamt tema som blir vår röda tråd. På höstterminen ges undervisning i olika tekniker och vi går på studiebesök på museum och träffar verksamma konstnärer. Under vårterminen pågår ett eget projektarbete som avslutas med en gemensam utställning. Med lärarna som handledare arbetar kursdeltagarna med egna idéer och önskemål – material och tekniker väljs utifrån vad man vill undersöka och lära sig. Inga förkunskaper krävs. Bildanalys förekommer i form av studiebesök och samlingar då vi tittar på konstverk och samtalar utifrån dessa. Kursen avslutas med en utställning och vernissage på ABF huset.

 

 

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se