Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola

Konst

Kursen innebär en unik chans att utforska kreativitet och konstnärliga uttryck, samtidigt som du läser in behörigheter för högskolestudier. Du får pröva på olika tekniker utan krav på förkunskaper och utan prestationskrav. Birkagårdens Folkhögskola erbjuder en positiv skolmiljö, mitt i stan där många fortsätter att studera vidare på högskolor och universitet efter avslutad kurs.

Målsättning

Kursens målsättning är att ge möjlighet till:

▪ Behörighet för högskolestudier i en positiv skolmiljö
▪ Uttrycka din kreativitet och ha kul
▪ Möjlighet att göra arbetsprov
▪ Lust att söka kunskap
▪ Ökad social kompetens och problemlösningsförmåga
▪ Stärkt självförtroende och självkänsla
▪ Stärkt motivation att plugga vidare

Kursinnehåll

Vi arbetar bland annat med teckning, måleri och keramik och ingen
förkunskap kravs. Varje moment har ett gemensamt tema som blir vår röda
tråd. På höstterminen ges undervisning i olika tekniker och vi går på
studiebesök på museum och träffar verksamma konstnärer. Under
vårterminen pågår ett eget projektarbete som avslutas med en gemensam
utställning. Med lärarna som handledare arbetar kursdeltagarna med egna
idéer och önskemål – material och tekniker väljs utifrån vad man vill
undersöka och lära sig. Bildanalys förekommer i form av studiebesök och
samlingar då vi tittar på konstverk och samtalar utifrån dessa. Kursen
avslutas med en utställning och vernissage på ABF huset.

 

 

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: birkagarden@folkbildning.net