Tredje året – Dokumentärt berättande

Innehåll: Du studerar svenska, matematik/kriminologi, historia, engelska och naturkunskap. Du kommer att få kunskaper om de Globala målen för hållbar utveckling, gå på teater och museum samt vara en del av skolans sociala aktiviteter. Specifikt för klassen dokumentärt berättande är att vi använder oss av rörlig bild som ett verktyg för att lära oss mer om oss själva och den värld vi lever i. Den rörliga bilden och det egna skapandet blir hos oss ett sätt för att gräva djupare i och bredda respektive ämne, samtidigt som vi hela tiden undersöker oss själva och de berättelser vi bär med oss. Utöver flera mindre filmprojekt filmar deltagarna sin egen dokumentära berättelse. Filmerna visas under skolans egna filmfestival. Ingen teknisk förkunskap krävs. 

Tillval: Du väljer ett tillval på två lektioner/vecka och efter halva terminen byter du till något annat. Exempel på tillval är körsång, astronomi, yoga, skapande, spanska eller promenad.

Vad leder kursen till? Du får behörighet till högskola och förbättrar din ställning på arbetsmarknaden.  Du kommer att utveckla ditt språk, ditt kritiska tänkande och din analysförmåga. 

Behörighetskrav: Minst 2 års godkända studier på gymnasienivå eller motsvarande alternativt ett års folkhögskolestudier och ett års arbetslivserfarenhet . Kursen passar bra för dig som har gått ett yrkesprogram och vill bli behörig till högskola eftersom det är ett stort fokus på svenska och engelska.

Sagt om linjen Film och berättande
”Jag tycker man ska söka Film och berättande på grund av den demokratiska idén bakom inriktningen – att alla kan skapa.” /William Nilsson, deltagare 2016-2017.

Min berättelse
Som en del av inriktningen Film och berättande gör deltagarna varje år en examensfilm. Temat är ”Min berättelse” och de enda riktlinjerna är att den dokumentära berättelsen ska vara ”Äkta,  Ärlig och Nära”.

Här nedan finner du Norea Björkmans film ”Echo”. Vill du se fler av de filmer som deltagare har skapat, klicka här.

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se