Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola
Birkagårdens Folkhögskola

Ekonomi och affärsjuridik

En bred utbildning som ger dig en god grund för vidare studier eller arbete

Genom grundläggande studier i ekonomi och juridik förbättrar du din allmänbildning. Du ökar ditt ordförråd och din förståelse för hur samhället fungerar. Du studerar rättskunskap, företagsekonomi och affärsjuridik. Du lär dig bokföring, marknadsföring och får koll på de lagar och regler som styr företag och privatpersoner. Om du vill starta eget eller arbeta  med ledarskap, administration och/eller redovisning inom ett företag få du här en första inblick i det arbetet.

Första året fokuserar ekonomistudierna på marknadsföring och på individens ekonomiska läge inom ramen för hur samhället fungerar. Under det andra året undersöker vi hur företag agerar i de olika marknader som finns och hur regeringar försöker samarbeta med näringslivet. Vi går också igenom hur det går till att starta ett eget företag. Det tredje året studerar vi nationalekonomi d.v.s. hur olika länders ekonomi ser ut samt vad den globala ekonomin har för positiva och negativa följder.

Utöver ekonomi och affärsjuridik studerar du de allmänna ämnena som svenska, engelska, matematik, historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap. Även de allmänna ämnena är stundtals färgade av den ekonomiska profilen så att du t.ex. har tema ekonomisk historia på historian eller business English på engelskan.

Efter avslutad kurs är du vara behörig till yrkeshögskolan (om du har dina tre studieår). Om du vill bli behörig till högskolan läser du även någon av våra högskoleförberedande kurser.

Inom ämnet historia planerar vi för en studieresa till Berlin.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se