Ekonomi och juridik

En bred utbildning som ger dig  en god grund för vidare studier eller arbete.

Genom studier i ekonomi och juridik förbättrar du din allmänbildning. Du ökar ditt ordförråd och din förståelse för hur samhället fungerar. Du studerar marknadsföring, företagsekonomi,  affärsjuridik och privatjuridik. Om du vill starta eget eller arbeta med ledarskap, administration och/eller redovisning inom ett företag få du här en första inblick i det arbetet.

Första året fokuserar ekonomistudierna på marknadsföring och på individens ekonomiska läge inom ramen för hur samhället fungerar. Under det andra året undersöker vi hur företag agerar i de olika marknader som finns och hur regeringar försöker samarbeta med näringslivet. Vi går också igenom hur det går till att starta ett eget företag.

Vi har ett projektarbete kring De globala målen. Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. Förhoppning är att vårt arbete ska leda fram till en studieresa till vår partnerskola i Bosnien Hercegovina. Resan kommer till stor del vara finansierad av stipendier. Det är inte obilgatoriskt att följa med på resan.

Utöver inriktningsämnen studerar du de allmänna ämnena som svenska, engelska, matematik, historia, religion, samhällskunskap och naturkunskap. Även de allmänna ämnena är stundtals färgade av den ekonomiska profilen så att du t.ex. har tema ekonomisk historia på historian eller business English på engelskan.

Inriktningen finns på nivå 1 och 2. Efter avslutad kurs är du vara behörig till yrkeshögskolan (om du har dina tre studieår). Om du vill bli behörig till högskolan läser du även någon av våra högskoleförberedande kurser. Där har vi t.ex. Vår omvärld då du studerar nationalekonomi d.v.s. hur olika länders ekonomi ser ut samt vad den globala ekonomin har för positiva och negativa följder.OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
SKOLANS HUVUDMÄN
DET HÄR VILL VI

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se

SOCIALA MEDIER

INSTAGRAM