Första året

Innehåll: Du studerar svenska, matematik, engelska, samhällskunskap och religion. Du kommer att få kunskaper om de Globala målen för hållbar utveckling, gå på teater och museum samt vara en del av skolans sociala aktiviteter. Du väljer även ett tillval.

Du får en mycket god grund för att gå vidare mot högre årskurs.

Behörighetskrav: Betyg från åk 9 eller motsvarande i svenska/svenska som andra språk, engelska, samhällskunskap och matematik. Undantag från kravet på engelska kan göras för dig som har svenska som andraspråk.

 OM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se