Ansökan

Just nu finns det inga lediga platser på Allmän kurs. Varmt välkommen att söka till oss inför hösten 2020 så vi öppnar vår antagning den 1 mars 2020

Behörighet
Behörigheten varierar lite mellan våra olika inriktningar. Under rubriken årskurs kan du läsa mer. Hela vår kurs är på gymnasienivå och kräver att du är klar med grundskolans svenska, matematik och engelska. Du som har svenska som andraspråk kan beviljas undantag från kravet på engelska. Du är välkommen att söka även om du inte vet till vilken årskurs du söker, vi pratar om det under intervjun.

Ansökningsperiod
Vi har kursstart i augusti varje år. Vi börjar ta emot ansökningar den 1 mars och stänger ansökan när kursen är full.

Så här går vår ansökningsprocess till
När vi har tagit emot din ansökan går vi igenom den och ser om det är aktuellt för intervju. VI tittar på om du söker till en klass där det finns lediga platser samt vad du har svarat på frågan ”Varför söker du till skolan”.

Vi svarar via mejl och bokar tid för intervju och test. Du får chans att ställa dina frågor och du får veta mer om skolan. Efter intervjun får du göra ett test i läs- och skrivförståelse. Du behöver inte få ett jättebra resultat för att kunna börja på skolan. Ditt besök hos oss tar ca en timme.

Beslut om antagning tas i skolans antagningsgrupp. Beslutet skickas till dig inom några veckor. För närmare besked är du alltid välkommen att höra av dig.

Senare start
I undantagsfall kan det vara möjligt att börja hos oss någon annan gång under året än vid kursstarten i augusti. Om det är möjligt avgörs av om vi har några lediga platser och vad du som söker har för studiemål och studiebakgrund. Om du är intresserad är du välkommen att mejla till vår studievägledare karin.ekstrand@birkagarden.fhsk.se

När kan jag söka?
Vi har inte någon sista ansökningsdag utan platserna fylls vart efter. Du är välkommen att skicka in din ansökan från och med den 1 mars tills dess att vi stänger ansökan.

Antagningsintervjun
Intervjun är lika mycket ett tillfälle för dig att få veta mer om skolan som det är för oss att få veta mer om dig. Under intervjun får du information om skolan och kursen. Du har även möjlighet att få svar på dina frågor samt titta på skolans lokaler. Det vi vill veta om dig är framför allt vad du har gjort tidigare och varför du söker till skolan. Under intervjun tittar vi på dina tidigare betyg samt andra intyg. Dina förkunskaper och studiemål påverkar hur lång tid du ska gå hos oss och vad du ska läsa.

Vad krävs för att komma in?
Skolans antagningsgrupp gör en samlad bedömning av dina tidigare studier, kunskaper och erfarenheter. När vi antar personer till kursen väljer vi inte de som har bäst betyg. Vi utgår istället från intresse, utbildningsbehov och om vår skola kan erbjuda dig det du behöver för att komma vidare i din utbildning/ut på arbetsmarknaden. Vi har även krav på tolv månaders drogfrihet.

En drogfri skola!
För oss är det mycket viktigt att skolan ska vara en plats fri från alkohol och droger. För att bli antagen till skolan krävs det att du har varit drogfri under minst tolv månader.

Om du vill läsa mer om vår antagning, behörighet och bedömningar kan du göra det här: Policy vid antagning till Allmän kursOM BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

OM SKOLAN
STUDERANDERÄTT

BIRKAGÅRDENS FOLKHÖGSKOLA

Sveavägen 41, 3 tr, 117 27 Stockholm
Telefon: 08-524 633 30
E-post: info@birkagarden.fhsk.se